Вашата количка е празна!

Трафик абонамент - генериране на таргетирани посещения

SEO оптимизация

Извършване на цялостен интернет маркетинг за генериране на таргетиран трафик към вашия електронен магазин или сайт.

Услугата се предлага при сключване на договор с дългосрочен ангажимент за SEO оптимизация, топ класиране на сайта по широк набор от ключови думи и цялостен интернет маркетинг.

Трафик абоменента се предлага на база индивудуална оферта, която се определя след предваритено запитване и извършване на подробен анализ на конкуренцията и много други фактори определящи възможностите за осигуряване на таргетирани посещения за Вашия сайт.

Цената на предложението е на база постигнати реални посещения на сайта, които са базирани на опитимизация и цялостен интернет маркетинг.

Трафик абонамента се предлага на база индивудуална оферта с анажимент за минимум 18 месеца от постигане на ръста в посещаемостта.

Всяко предложение е напълно индивидуално, но представяме на Вашето внимание един опростен пример за калкулиране:

Предварително предложение (пример):
Първоначално вложение: 3 000 лв. (калкулира се на база предварителните разходи за вътрешна и външна оптимизация)
Цена на посещение: 0.12 лв. (базира се на предварително проучване и цената зависи от нишата и конкуренцията)
Посещения до момента: 1 000 бр. месечно (на база статистика за посещения на сайта до момента)
Цел за увеличаване на посещенията: увеличаване на посещенията от 30 000 - 50 000 бр. месечно (договаря се с клиента на база индвивудуално споразумение и потенциала за постигане на трафик в зависимост от пазара и таргетиранта ниша)
Минимален срок за заплащане на услугата: 18 месеца след постигане на ръста в посещенията
Заплащането стартира след постигане на ръст в посещенията (на база статистиката на сайта - напр. Google Analytics).

Принцип на заплащане (пример на база примерната оферта):
Първите 1-2 месеца е възможно да не е дължимо възнаграждение, ако все още не е постигнато увеличение на посещенията.
Отчитането на броя месеци съгласно ангажимента започва от постигане на ръст в посещенията - може да бъде от 1-3 месец от сключване на споразумението.

Месец 1 - Общ брой месечни посещения 3 000 или ръст с 2 000 посещения - цената се калкулира 2 000 * 0,12 = 240 лв.
Месец 2 - Общ брой месечни посещения 6 000 или увеличение от 5 000 - цената се калкулира 5 000 * 0,12 = 600 лв.
Месец 3 - Общ брой месечни посещения 11 000 или увеличение от 10 000 - цената се калкулира 10 000 * 0,12 = 1 200 лв.
Месец 3-18 - запазва се същия принцип на заплащане * 0.12 лв. за всяко посещение

Заплащането на принципа на постигант генериран трафик е световна практика за привличане на клиенти на многожество успешни електронни магазини и уеб сайтове.

Забележка:
Абонамента се предлага за клиенти със сериозни интереси в областта на интернет маркетинга и продажбите, като минималната цел е за постигане на трафик на клик с поставена цел с бюджет от минимум 900 лв. месечно.
Трафик абонамента е изключително атрактивен за големи клиенти предвид факта, че е по-изгоден спрямо рекламата в Google.

При проявен интерес, моля да не се колебайте да отправите индивидуално запитване на посочените телефони или чрез страницата ни за контакти.
 


Back to Top