Вашата количка е празна!

Реклама във Facebook

Facebook реклама
Рекламата във Facebook дава големи възможности за достигане до огромна група от активни интернет потребители и потенциални клиенти. С професионалното управление на компанията се постига максимална ефективност в рамките на планирания бюджет.
Facebook реклама Mini

9900лв./мес.

 • Първоначално конфигуриране (+29лв.)
 • Минимален пакет
 • Таргетиране по пол, възраст и интереси
 • Избор на регион за показване на рекламата
 • Професионално управление
 • Бюджет към Facebook до 300 лв.
 • Поръчай
Facebook реклама Start

26900лв./мес.

 • Първоначално конфигуриране (+29лв.)
 • Базов пакет
 • Таргетиране по пол, възраст и интереси
 • Избор на регион за показване на рекламата
 • Професионално управление
 • Бюджет към Facebook до 1000 лв.
 • Поръчай
Facebook реклама Standart

66900лв./мес.

 • Без разходи за първоначално конфигуриране (-29лв.)
 • Стандартен пакет
 • Таргетиране по пол, възраст и интереси
 • Избор на регион за показване на рекламата
 • Професионално управление
 • Бюджет към Facebook до 3000 лв.
 • Поръчай
Facebook реклама Business

119900лв./мес.

 • Без разходи за първоначално конфигуриране (-29лв.)
 • Бизнес пакет
 • Таргетиране по пол, възраст и интереси
 • Избор на регион за показване на рекламата
 • Професионално управление
 • Бюджет към Facebook до 6000 лв.
 • Поръчай
Мнения на клиенти
Описание

В световен мащаб активните Facebook потребители са близо 1,5 млрд. месечно, а само в страната Facebook има над 2.5 млн. потребители. Голямо предимство на фейсбук рекламата е възможността за насочване на рекламата в зависимост целевата група, към която са насочени вашите продукти или услуги - например чрез показване на рекламата на само на потребители с определени характеристики, като местоположение, пол, възраст и други.

Рекламите и промотираните публикации във Facebook дават възможност за:
- Реклама в интернет на вашите продукти или услуги
- Ръст на посещенията на вашия уебсайт и Facebook страница
- Значително нарастване на онлайн продажбите и привлечените клиенти
- Популяризирате Вашата Facebook страница
- Популяризиране и развиване на марка
- Увеличаване на социалната активност свързана с ваша марка или продукт
- Привличане на Facebook фенове
- Изграждане на имидж и социална обвързаност
- Повишаване на ангажираността на вашите потребители, потенциални клиенти и фенове

Настройки и управление на интернет рекламите във Facebook:
- Цел на интернет рекламата - уточняване какво ще се рекламира и какъв е най-подходящия канал и целева група от потребители
- Откриване на акаунт в системата за рекламиране на Facebook
- Създаване и структуриране на рекламните кампании
- Параметризиране на бюджета и начина на плащане в системата на Facebook
- Създаване на текст или изработка на банер за интернет рекламата
- Определяне на целевата страница, към която да ще бъде насочена рекламата
- Параметризиране на региона, в който да се показва рекламта (напр. София, Пловдив, Германия и т.н.)
- Дефиниране на целеви потребители и клиенти въз основа на пол, възраст, интереси и т.н.
- Определяне на цената на клик или на импресии и оптимизиране на рекламната кампания
- Управление и промяна на параметрите с цел оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността на рекламата
- Регулярен мониторинг и анализ на статистистическите данни и резултатите от рекламата
- Изпращане на доклад със статистиката и резултатите от рекламата - брой посещения и импресии, цени на клик, посещения възраст, пол и географско местоположениеи много други

При създаване и управление на кампанията е много важно правилното таргетиране на аудиторията, която ще вижда вашата реклама, за да използваме рекламния бюджет максимално ефективно. По този начин рекламата Ви ще се показва само на подходяща група хора, които са Ваши потенциални клиенти и съответно рекламните разходи ще бъдат използвани максимално ефективно.

Варианти за рекламиране и промотиране:
- Реклама в дясна колона
- Реклама в новинарски поток

Ползите от поръчката на рекламен пакет за реклама във Facebook при нас:
- Професионално управление на рекламната кампания - оптимизиране на параметрите и постигане на максимална ефективност по отношение на разходите, конверсиите и продажбите
- Регулярен преглед и оптимизация на параметрите на кампанията
- Ползвате Вашите професионалисти за основните им задълженя и не ги отклонявате от ангажиментите им
- Спестявате време и пари от разработване и професионално управление на рекламните кампании - постигане на минимална цена за реализация
- Ползвате дългогодишния опит на нашите специалисти в областта на интернет маркетинга
- Получавате подробен доклад със статистика на посещаемостта, разходите и резултатите от Facebook рекламната кампания

Време за изпълнение на поръката за Facebook реклама или промотиране на публикация:
Рекламата във Фейсбук може ще бъде изготвена веднага след отчитане на поръчката и полученото плащане. Рекламната кампания се стартира до края на следващия работен ден и интернет рекламата Ви във Facebook ще започне да се показва за избраната от вас група потребители (регион, пол и т.н.). Рекламата се показва до изчерпване на дневния рекламен бюджет, на база избрания от Вас месечен рекламен пакет. За срока на кампанията се извършва управление и актуализиране на параметрите с цел постигане на минимална цена на клик или на импресия, както и за максимална ефективност по отношение на реализираните конверсии и продажби.

Цена на рекламата във Facebook:
Рекламната платформа на Facebook предлага 2 модела на плащане:
- Заплащане при клик върху рекламата или на реални посещения
- Заплащане на 1000 импресии (показвания) на рекламата

Избора зависи от целта на кампанията и вида на рекламата - в зависимост от това дали се рекламира сайт, дали се популяризира марка, вида на продуктите и т.н. От правилния избор зависи общия резултат от кампанията в рамките на избрания рекламен бюджет.
Вие имате възможност в поръчката за реклама да изберете начина на отчитане или да дадете възможност на нашия екип от професионалисти да прецени по подходящия и ефективен вариант за рекламиране във Facebook. Нашата основна цел при управление на рекламната кампания е именно тази, да се постигне оптимизиране на разходите и максимални резултати по отношение на поставените цели за увеличаване на продажбите, причливане на фенове и т.н.

Какъв ще бъде броя на кликовете и импресиите на Вашата реклама:
Зависи от Вашия месечен рекламен бюджет и цената на клик или импресия, която се заплаща за всeки клик или на 1000 импресии в зависимост от цената на рекламата за съответното таргетиране.

Например при месечен рекламен бюджет от 200 лв. и цени за клик от 0,05-0,20 лв., в рамките на рекламния бюджет бъдат постигнати от 1000 до 4000 посещения на вашата страница или сайт в зависимост от средната цена на клик.
Разбира се, Вие ще имате възможност да проследите на база информацията от системата на Facebook за статистика и анализ на рекламната кампания.

В цената на рекламните Facebook пакети е включена и таксата за управление на рекламата с цел постигане на минимални разходи за реклами и масимална ефективност. Цената за управление зависи от избрания рекламен бюджет и е посочена във всеки рекламен пакет.

Доклад със статистика и анализ на резултатите от рекламната кампания във Facebook:
Интернет рекламата във Facebook ще бъде показвана на потребителите в зависимост от определените критерии за таргетиране. Рекламата ще се показва до изчерпване на дневния рекламен бюджет на база избрания рекламен пакет, като бюджета се изразходва след всеки клик върху рекламата (или на база броя на импресиите, ако е избран този начин на отчитане). В системата на Facebook може текущо да се проседяват данните за кампанията, напр. брой посещения и импресии, цени на клик, налични средства и много други.
Освен това вие ще получавате доклад с анализ и статистика на посещаемостта, който се изпраща ежемесечно на имейла, с който сте се регистрирали.

Какво можете да рекламирате във Facebook:
В зависимост от целите може интернет рекламата да бъде на сайт, Facebook страница, мобилно приложение и т.н.

Имате въпроси относно интернет рекламата::
Нашите професионалисти в областта на Facebook рекламата и в областта на интернет маркетинга са на Ваше разположение, не се колебайте да ни потърсите за съдействие или консултации.


Back to Top