Вашата количка е празна!

Реклама в GOOGLE

Рекламата в Google
Рекламата в Google е с незабавен ефект и има възможност за лесно проследяване на резултатите от вложението по отношение на посещенията и увеличението на продажбите. Избирате думите при търсенето, на които искате да се извежда вашата реклама в Google, а заплащането е само на база реални кликвания върху вашата реклама и до определения бюджет.
Google AdWords Mini

4900лв./мес.

 • Първоначално конфигуриране (+29лв.)
 • Минимален пакет
 • Реклама до 20 думи
 • Избор на регион за показване на рекламата
 • Професионално управление
 • Бюджет към Google до 200 лв.
 • Поръчай
Google AdWords Start

14400лв./мес.

 • Без разходи за първоначално конфигуриране (-29лв.)
 • Базов пакет
 • Реклама до 200 думи
 • Избор на регион за показване на рекламата
 • Професионално управление
 • Бюджет към Google до 600 лв.
 • Поръчай
Google AdWords Standart

26900лв./мес.

 • Без разходи за първоначално конфигуриране (-29лв.)
 • Стандартен пакет
 • Реклама до 500 думи
 • Избор на регион за показване на рекламата
 • Професионално управление
 • Бюджет към Google до 1 500 лв.
 • Поръчай
Google AdWords Business

66900лв./мес.

 • Без разходи за първоначално конфигуриране (-29лв.)
 • Бизнес пакет
 • Реклама до 2000 думи
 • Избор на регион за показване на рекламата
 • Професионално управление
 • Бюджет към Google до 4 500 лв.
 • Поръчай
Мнения на клиенти
Описание

Реклама в Google - извеждане на Вашата реклама в Google при търсене на избрани от Вас думи и за посочени от вас региони.
Вие определяте месечния си бюджет, а плащането към Google е само при кликване върху вашата реклама и отваряне на сайта.

За рекламите в Google:
Нашият екип извършва нужните анализи и конфигурации за Вашата рекламна кампания и нарежда плащане на услугата към Google. Веднага след това Вашите реклами ще започнат да се извеждат в Google при търсене на определените от Вас ключови думи. Рекламните секции в Google се извеждат преди или вдясно от резултатите от търсенето.

Ползи от контекстните реклами в Google:
- Печелите таргетиран трафик от потенциални клиенти при търсене на избрани думи и от определени градове или държави
- Извеждане на рекламата при търсене в Google за избраните от Вас думи
- Заплащането е на база броя кликвания върху рекламата, т.е. при реални посещения на вашия сайт
- Незабавен резултат – рекламите започват да се показват веднага след заплащане
- Привличане на таргетиран трафик – избор на регион и ключовите думи, при които да се извежда рекламата, както и многобройни други настройки.
- Ясно определен дневен или месечен бюджет за реклама
- Точен анализ на резултатите от рекламната кампания – на база посещения по ключови думи, изразходван бюджет по ключови думи и много други
- Цената на ключовите думи се определя от Google на тръжен принцип –справедливо ценообразуване в зависимост от конкуренцията и възможност за оптимизиране напосещаемостта и ефективността на кампанията
- Подробна статистика на посещаемостта за определени периоди от време – информация за броя на посетителите от различни региони, използвани браузъри,време за престои и много други.

Какви услуги ползвате при нас с професионалното управление на Вашата интернет реклама в Google:
- Професионално управление на рекламната кампания
- Писане на атрактивни и качествени рекламни послания
- Персонализирано параметризиране на кампаниите
- Планиране на ключови думи и прогнози на трафика
- Подбор на ключови думи в съответствие с бюджета
- Параметризиране на подходящ тип съвпадение
- Анализ на конкуренцията
- Постигане на висок качествен рейтинг
- Определяне на време за показване на рекламата
- Разработка на отделни рекламни кампании
- Създаване на различни рекламни групи
- Приоритизиране на думите по степен на релевантност
- Канали на рекламата в интернет - при търсене в Google или в рекламната мрежа от сайтове
- Определяне на устройствата за визуализиране на рекламата
- Таргетиране и настройки на база интереси и демографски признаци
- Използване на динамични данни в рекламаното съобщение
- Постигане на висок качествен рейтинг за минимизиране на разходите и по-добро позициониране
- Различни цени на клик за отделни думи в зависимост от приоритетите
- Динамично управление на цените на клик за отделните думи
- Минимизиране на разходите чрез алтернативни ключови думи
- Минимизиране на рекламните разходите чрез оптимизиране на параметрите на кампаниите
- Управление на реализациите и конверсиите
- Следене на разходите за клик и за отделелна реализация
- Поставяне на цели за реализации и продажби
- Управление на конверсиите за постигане на максимални приходи и печалба на база поставените цели
- Реализиране на ефективен ремаркетинг
- Подробен отчет и статистика за рекламната кампания
- Регулярен мониторинг на рекламите кампании
- Анализи, отчитане и консултации относно успешната интернет реклама

Ползите от поръчката на рекламен пакет за реклама в Google:
- Анализ на конкуренцията и професионални консултации при избора на ключови думи - с цел постигане на максимална ефективност при заложения бюджет, в т.ч. максимална посещаемост, но преди всичко максимален резултат в продажбите
- Минимизирате разходите, тъй като кампаниите се разработват и управляват от професионалисти
- Висока ефективност на кампанията и максимални резултати на база определения бюджет - регулярен преглед и оптимизация на параметрите с цел увеличаване на ефективността на кампанията
- Използвате вашите специалисти за основните им задълженя и не ги отклонявате от ангажиментите им
- Спестявате време от разработване и управление на рекламните кампании
- Ползвате дългогодишния опит на нашите специалисти в областта на интернет маркетинга
- Получавате подробен доклад със статистика на посещаемостта, разходите и резултатите от рекламната кампания

Време за изпълнение на поръката:
Рекламата Ви в Google може да стартира веднага след финализиране на поръчката и отчитане на плащането. Кампанията се изготвя до края на следващия работен ден и вашата реклама ще започне да се извежда при търсене на посочените от Вас ключови думи. Рекламният бюджет се разпределя на база периода, за който е поръчана рекламата. През периода на кампанията се извършва управление на кампанията и промяна на параметрите с цел постигане на максимална ефективност

Цена на рекламата в Google:
Вашите реклами ще се показват в рамките на заложения дневен и месечен бюджет. Цената на клик в Google се определя на тръжен принцип от Google, т.е. в зависимост от конкуренцията за всяка отделна ключова дума. Може да се определи максимална цена на клик, над която рекламата няма да се показва при наличие на други конкурентни реклами опрелили по-висока максимална цена за клик. В месечните доклади Вие ще имате възможност да проследите средната цена на клик.

Доклад със статистика и анализ на резултатите от рекламната кампания:
Вие ще получавате автоматичен доклад с анализ и статистика на посещаемостта – доклада се изпраща ежемесечно на имейла, с който сте се регистрирали.

Препоръки при поръчки на реклама в Google:
С цел извършване на анализ и проследяване на резултатите от рекламата Ви в Google за достатъчен период от време и както и за постигане на максимална ефективност при параметризиране на кампанията, бихме Ви препоръчали да поръчате пакет за минимум 3 месеца.

Консултации във връзка с pay-per-click рекламите в Google:
Ако желате консултации относно pay-per-click рекламите и други консултации в областта на интернет маркетинга, не се колебайте да се свържете с нашия екип от професионалисти.


Back to Top